Fides Law

Luxemburgstraat 20

9140 Temse

Disclaimer

Disclaimer

Deze voorwaarden hebben betrekking op uw gebruik van de website

Deze voorwaarden hebben betrekking op uw gebruik van de website www.fides.law

www.fides.law is een website van Fides Law BV met kantoor te 9140 Temse, Luxemburgstraat 20, (België), en met als ondernemingsnummer 0823.214.353.

Alle advocaten van Fides Law zijn advocaat aan de balie van Dendermonde

De deontologische regels die van toepassing zijn op advocaten van Fides Law kunnen worden geraadpleegd via balie@baliedendermonde.be

Algemene informatie mag niet worden beschouwd als specifiek advies

Via de website wordt u algemene informatie verstrekt, die evenwel niet mag worden beschouwd als specifiek advies. Hoewel grote zorg werd besteed aan de ontwikkeling van de inhoud van de website, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie actueel, volledig en accuraat is.

De voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Door de toegang tot en het gebruik van deze website aanvaardt u deze voorwaarden. Het is aanbevolen om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen voor aanpassingen en bijwerkingen.

Aansprakelijkheid van Fides Law

In de ruimst mogelijke mate wettelijk toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Fides Law per schadeverwekkend feit beperkt zijn tot 500,00 EUR. Fides Law is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van data, verlies van goodwill en verlies van kans.

De website wordt inhoudelijk beschermd door intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om die materialen gratis te downloaden en te kopiëren, evenals het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze materialen niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde (België).